سری کژال با زه های کرومایز شده در رنگ های طلایی و نقره ای